Voedsel en maaltijden

Voedsel en eten zijn hot topics, zowel in onze samenleving als in academisch onderzoek. In de afgelopen jaren hebben religiewetenschappers en theologen de rituele maaltijden van Avondmaal en Eucharistie herontdekt. In 2016 richtte ik samen met Peter-Ben Smit de interdisciplinaire onderzoeksgroep Meals in search of meaning op, waarin we maaltijdonderzoekers in expert meetings bij elkaar brachten. In 2018 mondde dit initiatief uit in de publicatie van een bundel waarin de rituelen van Avondmaal en Eucharistie vanuit verschillende perspectieven belicht worden: Mirella Klomp, Peter-Ben Smit, Iris Speckmann, Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische contexten. Heeswijk: Berne Media 2018.

De komende jaren zal veel van mijn onderzoektijd uitgaan naar projecten rondom voedsel, maaltijden en eten in onze (Westerse) voedselcultuur. Als theoloog ben ik zelf het meest gefascineerd door de betekenissen en waarden die mensen toekennen aan alledaagse voedsel- en maaltijdpraktijken. Voedsel is een complex fenomeen dat erom vraagt interdisciplinair onderzocht te worden: het hangt samen met dimensies en aspecten van identiteit, gemeenschap, gezondheid, geld, heiligheid, duurzaamheid etc. Het Amsterdam Network for Interdisciplinary Studies on Eating (ANISE), waarvan ik coördinator ben, beoogt uitdrukkelijk wetenschappers samen te brengen rond voedselonderzoek. Ben je wetenschapper/student/potentiele stagiair/potentiele promovendus/journalist? Neem contact op als je meer wilt weten over dit netwerk of een van de onderzoeksprojecten!