Mirella Klomp

Als praktisch theoloog werp ik graag een frisse theologische blik op allerlei zaken. Mijn vak is het observeren, analyseren en theologisch doordenken van het (geloofs-)handelen van mensen. Ik werk als universitair docent praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit. Deze website brengt voor het voetlicht waar ik me in mijn werk mee bezighoud. Meer weten? Kijk onder bio