Popular-scientific

Key publications

Books

Articles

 • Mirella Klomp en Marcel Barnard, “Dagelijkse kost. Het verband tussen keukentafel en avondmaalstafel in de hedendaagse cultuur.” in Mirella Klomp, Peter-Ben Smit, Iris Speckmann (red.), Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische context (= Meander 17). Heeswijk: Berne Media 2018, 15-31.
 • Mirella Klomp, “Het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus volgens de publieke omroep” in Louis van Tongeren (ed.), Feesten in beweging. Religieuze en seculiere trends en tradities (Meander 16), Heeswijk: Berne Media 2016, 79-93.

Full list of popular-scientific publications

Books

 • Mirella Klomp, Peter-Ben Smit, Iris Speckmann (red.), Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische contexten(= Meander 17). Heeswijk: Berne Media 2018.
 • Martin Hoondert, Richard Bot, Andries Govaart, Siem Groot, Mirella Klomp [e.a.] (eds.), Godlof! Maar hoe? Document van de Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek en liturgieInleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk, Heeswijk: Berne Media 2014.

Articles

 • Mirella Klomp, “Liturgie en ritualscapes. Hoe je door de bomen het bos zou kunnen zien.” in  Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek, 34/3 (2018), 4-9.
 • Mirella Klomp en Marcel Barnard, “Dagelijkse kost. Het verband tussen keukentafel en avondmaalstafel in de hedendaagse cultuur.” in Mirella Klomp, Peter-Ben Smit, Iris Speckmann (red.), Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische context (= Meander 17). Heeswijk: Berne Media 2018, 15-31.
 • Mirella Klomp, “Het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus volgens de publieke omroep” in Louis van Tongeren (ed.), Feesten in beweging. Religieuze en seculiere trends en tradities (Meander 16), Heeswijk: Berne Media 2016, 79-93.
 • Mirella Klomp, “The Passion”, een fluïde passie’in  Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek 32/1 (2016), 4-9.
 • Wat wij doen – dát is muziek. Sing to the Lord vanuit het perspectief van ‘performance’ in Martin Hoondert, Richard Bot, Andries Govaart, Siem Groot, Mirella Klomp [e.a.] (eds.), Godlof! Maar hoe? Document van de Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek en liturgieInleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk, Heeswijk: Berne Media 2014, 31-38.
 • Marcel Barnard & Mirella Klomp,Zangrepertoires’ in Martin Hoondert, Richard Bot, Andries Govaart, Siem Groot, Mirella Klomp [e.a.] (eds.), Godlof! Maar hoe? Document van de Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek en liturgieInleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk, Heeswijk: Berne Media 2014, 57-64.
 • Marcel Barnard & Mirella Klomp, ‘Repertoires’ in Martin Hoondert (ed.), ‘Identiteit en muzikale oecumene: Psalmen, kerkliederen en liturgische muziek in Nederland.’ in Tim Dowley, Christelijke muziek door de eeuwen heen.Heerenveen: Jongbloed 2013, 259-260.
 • ‘Moderne liturgie, stadsmarketing of heiligschennis? Reflectie op The Passion vanuit cultureel-antropologisch perspectief’i Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap (2012/4) 45-54.
 • ‘Religieuze kunst: wie zegt dat?’ in Zelem 2(2012) 87-97.
 • ‘Zondagse klanken. Liturgisch-muzikale praktijken bezien vanuit cultureel-antropologisch perspectief.’ in Tijdschrift voor Liturgie 95/1 (2011) 22-32.
 • ‘Ik ben met jullie, alle dagen…’ Over het doven van de paaskaars op Goede Vrijdag’ in: Eredienstvaardig27/1 (2011) 20-21.
 • ‘Religie ligt op straat.’ in: S. Heuts (ed.), Te Gast in Ghana. Nijmegen 2008, 35-40.
 • ‘De sound van de uitvaartdienst. Over zinvol gebruik van zogenaamd ‘wereldlijke’ muziek in de uitvaartliturgie’, in: L. van Tongeren (ed.),  Verschuivingen in vormgeving en duiding van uitvaartrituelen(= Meander 9). Kampen 2007, 75-92.
 • ‘Wie de getijden verzuimt, wordt door de tijd overspoeld’, in: E.J.M. van Swol (ed.), Oud en nieuw. Nieuwe liturgie en kerkmuziek in de Oude Kerk van Amsterdam.Utrecht 2007, 42-48.
 • ‘Waarheen leidt de weg? Het gebruik van zogenaamd wereldlijke muziek in de uitvaartliturgie’, in: Praktische Theologie33/4 (2006) 474-493.

Blogs, Opinions, Columns, Podcasts