Auteur: mirellaklomp

Mirella Klomp

Mirella Klomp

Als praktisch theoloog werp ik graag een frisse theologische blik op allerlei zaken. Mijn vak is het observeren, analyseren en theologisch doordenken van het (geloofs-)handelen van mensen. Ik werk als universitair docent praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Ziekte maakt je niet minder mens

Ziekte maakt je niet minder mens

Mensen zijn niet hun ziekte, maar mensen zijn wel hun lichaam. Een lichaam, gezond, ziek of beschadigd, hoort bij je menselijke identiteit, betoogde ik met collega Peter-Ben Smit, contextueel bijbelwetenschapper aan de Vrije Universiteit.

Veertig dagen vasten

Veertig dagen vasten

Wanneer op Aswoensdag de veertigdagentijd begint, betekent dat al eeuwen voor veel christenen het begin van ‘de grote vasten’. In deze periode bereiden mensen zich voor op het komende Paasfeest door ‘af te zien van…’ en ‘ruimte te maken voor…’.